TANRAINK

Leviczky Cirilligazgat - matematika, informatika

Szilágyi Piroska Tündeigazgathelyettes - angol nyelv - magyar nyelv és irodalom
Vargáné Pulai Edinaigazgathelyettes - történelem, színházpedagógia

Gubán Gyulaintzmnyegsgvezet - alkalmazott számítástechnika

Ignácz Benceintzmnyegsgvezet helyettes - földrajz, történelem
Madariné Ádám Györgyiintzmnyegsgvezet helyettes - történelem

Aros Károlyfestő szakmai gyakorlat
Bakóné Baranyi Györgyi
Balla Anitajogi ismeretek
Bibók Bélánébiológia, testnevelés
Borsodi Mihályszobafestő-mázoló gyakorlati oktatás
Bunda Péternétörténelem, magyar nyelv és irodalom
Csatlós Istvánközlekedési szaktantárgyak
Cseh Évaangol nyelv, német nyelv
Czagány Zsolttestnevelés
Dr. Beálló Vera
Dr. Fazekasné Tóth Erzsébetfizika, kémia
Dr. Kara Lászlónémagyar nyelv és irodalom, német nyelv
Dr. Kassai Lászlórendészeti szaktantárgyak
Dr. Ráczné Karikó Ritaangol nyelv
Dudás Istvánközlekedési szaktantárgyak
Dudásné Kiss Éva
Falábú Ferenckőműves gyakorlati oktatás
Faragóné Ádám Évanémet nyelv
Fazekas Csabakarosszérialakatos gyakorlati oktatás
Fazekas Sándoralkalmazott számítástechnika
Fliszár Károlynéfodrász szaktantárgyak
Gábor Zoltángépészeti szakmai tantárgyak
Gálos László
Gelmár Ferencgépészeti szaktantárgyak
Geráné Tapasztó Ágnestestnevelés
Grófné Rákóczi Hajnalkaangol nyelv
Gyuris ZoltánKRESZ, autós szakmai tantárgyak
Haincz Józsefnyomdász szakmai tárgyak
Hajagos Antalépítőipari gyakorlati oktatás
Hajagos Miklósépületburkoló gyakorlati oktatás
Haraszti Veronikanémet nyelv, egészségkultúra, pályaorientáció
Horváth Gyulafémipari gyakorlati oktatás
Horváth Zoltánkárpitos szakmai tárgyak
Ignácz Bencénénémet nyelv
Illés Juditmatematika
Jánoska Józsefcsőszerelő gyakorlati oktatás
Jekkel Krisztiángyógypedagógus
Kánisz Csabatestnevelés
Károlyi Józsefkarosszérialakatos gyakorlati oktatás
Kissné Hegedűs Gabriellamagyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Kocán Katalinmagyar nyelv és irodalom
Koroknai Edit
Kovács Gergőrajz és vizuális kultúra, földrajz
Kovács Józsefépítőipari szakmai elméleti tantárgyak
Kovács László Zoltángyakorlati oktatás-vezető helyettes
Kozmáné Vincze ÉvaMINDENT
Könyves Editmagyar nyelv és irodalom
Krett Györgyinformatika, matematika
Kronauerné Görbe Annainformatika
Lakó Zoltánönvédelem
Lassu Gábortörténelem, földrajz
Lencsés Péter
Lipóczi Tibornémagyar nyelv és irodalom
Magonyi Józsefmotorkerékpár-szerelő gyakorlati oktató
Marosné Pap Hajnalkamatematika, kémia
Maróti Rozáliamatematika, fizika
Meskó Jánosmatematika, fizika
Mihály Claudianémet nyelv
Mikecz Zsoltinformatika
Molnár Józsefnéépítőipari szaktantárgyak
Murár Zoltánrendészeti szakmai tárgyak
Nagy Józseftestnevelés
Nagy Juditangol nyelv, történelem
Nagy Katalinmatematika, informatika
Nagyné Kasza Irénének-zene
Pádárné Verbanics Tündemagyar nyelv és irodalom
Papp Gézaépítőipari szaktantárgyak
Pappné Szabó Lillanémet nyelv, kommunikáció
Paszterkó Józsefközlekedési szaktantárgyak
Peity Mártaépítész szakmai tárgyak
Péterné Demcsik Saroltapénzügyi ismeretek, építőipari szaktantárgyak, gazdaságismeret
Petri Lászlónyomdász, könyvkötő szakmai tárgyak
Polyák Zsoltautószerelő gyakorlati oktatás
Rácz Hedvignémet nyelv
Sánta Gyulacsőszerelő gyakorlati oktatás
Sárai Szabó Pálautóvillamossági gyakorlati oktatás
Sellei Lászlómatematika, informatika
Söröli Sándornépályaorientáció
Szabó János
Szabó József
Szabó Sándorgépészeti szakmai tantárgyak
Szappanos Csabakőműves, burkoló szakmai gyakorlat; szakmacsoportos alapozó tantárgyak
Szappanos Mihályépítőipari szakmai gyakorlat
Szebellédi István
Székely Szabolcstestnevelés
Szeverényi Andreafodrász szakmai tárgyak
Szigeti Ferencnyomdász szakmai tárgyak
Szilágyi Róbertinformatika
Szilágyi Sándorépítőipari szaktantárgyak
Szőke Lajosgépészeti szaktantárgyak
Szrnka Sándorautószerelő gyakorlati oktatás
Szűcsné Sápi Valéria
Tomkovics Ákosinformatika, gépipari szaktantárgyak
Tóth Tibornéprojekt
Tóthné Zilahy Sebess Zsuzsaangol nyelv
Törőcsikné Meidl Szilviamatematika
Török Piroskamatematika
Varga Vera
Vida Gabriellamatematika, történelem
Virághné Fenyő Dóranémet nyelv
Vörösné Csekei Ritaifjúságvédelem
Wohlmuth Richárdgépészeti szaktantárgyak
Zakar Bélánéangol nyelv
Zsótérné Bene Ildikóangol nyelv