Híreink

Felvételi tájékoztató 2017-2018
2016.10.19

A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
Tel: 76/ 480-744; fax: 76/ 487-928
E-mail: gaspar@kecskemetiszc.hu
Az iskola OM kódja: 203041
Nyílt napok:
2016. november 14. hétfő, 1500 óra
2016. november 18. péntek, 1500 óra

Szakgimnázium (korábbi nevén szakközépiskola):

Iskolánkban közlekedésgépészeti, építőipari, szépészeti, nyomdaipari és rendészeti szakterületen általános iskolát vég-zettek számára indítunk osztályokat, melyekben - a közismereti oktatással párhuzamosan - a szakképesítések szakmai alapozását magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, amely felkészít a szakmai érettségi vizsgatárgyból kötelező érettségi vizsgára.
A 4. év érettségivel zárul, ami kötelező szakmai érettségi vizsga-tárgyat is tartalmaz. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni. Akik nálunk maradnak, azok +1 év elvégzése után (rendészeti ágazatnál az alkalmassági vizsgán való megfelelés esetén további 1,5 év alatt) szakképzési évfolyamon a választott ágazathoz tartozó szakképesítést szerezhetnek az ide jelentkezők.

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT:
Autószerelő, (4+1) kód: 7180
Autóelektronikai műszerész (4+1) kód: 7190
Autótechnikus (4+1+1)

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT:
Magasépítő technikus (4+1) kód: 7200

SZÉPÉSZET ÁGAZAT:
Fodrász (4+1) kód: 7600
Kozmetikus (4+1) kód: 7700

NYOMDAIPAR ÁGAZAT:
Kiadványszerkesztő technikus (4+1) kód: 7420
Nyomdaipari technikus (4+1) kód: 7410

RENDÉSZETI ÁGAZAT:
Közszolgálati ügyintéző (4+1) kód: 7800

Szakközépiskola (korábbi nevén szakiskola):

Általános iskolát végzetteknek indítjuk szakközépiskolai képzése-inket: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható).
Tanulóink a 9. évben a szakmai alapozás mellett magasabb óraszámban tanulják a közismereti tárgyakat. A 10.-11. évfo-lyamokon a szakmatanulásé a főszerep. Ekkor már döntően szakmai tantárgyakat tanulnak, és fontos szerepet kapnak a külső munkahelyeken (cégek, vállalatok, vállalkozások) szervezett magas óraszámú szakmai gyakorlatok (duális képzés).
A szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van a ta-nulmányok folytatására a 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzésünkön (nappali és esti tagozaton).

A következő szakmákat ajánljuk az Önök számára:

Építészet szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Kőműves kód: 7210
Burkoló kód: 7220
Szárazépítő kód: 7230
Festő, mázoló, tapétázó kód: 7240
Ács kód: 7250


Gépészet szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Ipari gépész kód: 7310
Épület- és szerkezetlakatos kód: 7320
Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő kód: 7330
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő kód: 7340

Közlekedés szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Gépjármű mechatronikus kód: 7110
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó kód: 7120
Motorkerékpár szerelő kód: 7130
Járműfényező kód: 7140
Karosszérialakatos kód: 7150

Nyomdaipar szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Könyvkötő kód: 7430

Faipari szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Kárpitos kód: 7910

Rendészet szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Rendészeti őr kód: 7810

A szakmai alapozó gyakorlati képzést (9. évfolyam) iskolai, illetve vállalati tanműhelyekben kell teljesíteni. E tanműhelyek kialakítása mind oktatási, mind szakmai szempontból tervezett, felszereltsége a korszerű technológiáknak megfelelő.


Az iskola tehát 9. évfolyamon biztosít helyet a szakképesítések gyakorlatának teljesítésére.10-11. évfolyamokon a képzés gya-korlati részét külső képzőhelyeken ajánlott megvalósítani, ennek lehetőségét a szülőknek kell biztosítani. 

Szakképzés érettségizettek részére:

Érettségizettek részére lehetőséget kínálunk a következő szakmák 2 év alatt történő megszerzésére:

Autószerelő (gyakorlat korlátozott számban az iskolában teljesíthető 13. évfolyamon.)
Autóelektronikai műszerész (gyakorlat korlátozott számban az iskolában teljesíthető 13. évfolyamon)
Autótechnikus (1év alatt megszerezhető, autószerelő vagy autóelektro-nikai műszerész végzettségre épül)
Magasépítő technikus (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Nyomdai gépmester (gyakorlati munkahely szükséges)
Kiadványszerkesztő (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Fodrász (gyakorlat korlátozott számban az iskolában teljesíthető 13. évfolyamon)

A felvétel feltétele: megfelelő iskolai végzettség és
egészségügyi alkalmasság.

Felnőttoktatás: Iskolánk lehetőséget kínál felnőttoktatás keretei között ingyenes első és második szakképesítés megszerzésére.

A következő szakmákat tervezzük indítani:

Kőműves
Autószerelő
Karosszérialakatos
Burkoló
Fodrász
Ipari gépész
Szárazépítő
Kozmetikus
Nyomdaipari technikus
Épület és szerkezetlakatos
Kiadványszerkesztő technikus


A csoportok indításához csoportonként minimum 10 fő jelentkezése szükséges. A foglalkozásokat délutánonként, illetve hétvégenként tartjuk. A szakképesítések megszerzéséhez gyakorlati munkahely szükséges.

Felvételi:

Szakgimnázium (korábbi nevén szakközépiskola):

Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2017. január 21. 1000-1300 óra
(pótnap: 2017. január 26. 1400-1600 óra)
Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészeti képzésre jelentkezőknek):

2017. február 21. 1400-1600 óra
2017. február 23. 1400-1600 óra
(pótnap: 2017. február 24. 1400-1600 óra)
A közlekedési, építészeti, szépészeti és nyomdaipari képzésnél:

egészségügyi alkalmasság és a felvételi eredmények
( központi írásbeli vizsga eredménye: 50% + hozott pontok 50%)

A rendészeti ágazati képzésnél: egészségügyi alkalmasság, felvételi eredmények, testnevelés erőnléti felmérés.
A szakirányú továbbtanulás feltétele az egészségügyi alkalmasság (szemüvegesség, színtévesztés, asztma, cukorbetegség, csökkent hallásképesség a továbbtanulásnál kizáró ok lehet!).

A felvételi pontok számítása: központi írásbeli eredmények: 50% + testnevelés erőnléti felmérés 25% + hozott pontok 25%
Az erőnléti felmérés követelményei: kötélmászás, hanyattfekvésből felülés hajlított térdekkel, fekvőtámasz, ütemezett 20 méteres ingafutás, gurulóátfordulás előre és hátra
A hozott pontok kiszámítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye alapján történik az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika (+ kémia, biológia a szépészet ágazatra illetve testnevelés a rendészeti ágazatra jelentkezőknél).

Szakközépiskola (korábbi nevén szakiskola):
Nincs írásbeli felvételi vizsga

Pályaalkalmassági beszélgetés a Gépjármű mechatronikus, Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó szakmákra jelentkezőknek: 2017. február 27-28. 1300 órától (a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint)
Testnevelés erőnléti felmérés a rendészeti őr szakmákra jelentkezőknek:

2017. február 21. 1400-1600 óra
2017. február 23. 1400-1600 óra
(pótnap: 2017. február 24. 1400-1600 óra)
a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint.
Követelmények:
Egészségügyi alkalmasság és részvétel a pályaalkalmassági felmérésen (ez utóbbi csak a Gépjármű mechatronikus és a Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó szakmákra jelentkezőknek).
A felvételi pontok számítása:
a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye alapján történik az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika.
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
Vidéki tanulóink részére kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
Itt a szabadidő hasznos eltöltésére több lehetőség közül választhatnak diákjaink.
(sport, színház, kulturális rendezvények, stb.)

A tervezett szakmáink indítását a fenntartó engedélyétől függően módosíthatjuk!
Várjuk jelentkezésüket!


Európai Tehetségpont lett a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2016.09.08

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk az elsők közt került fel az Európai Tehetséghálózat térképére.
A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2014 májusától viseli a Tehetségpont, 2015 októberétől pedig az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
Büszkék vagyunk arra, hogy 2016. május 3-ától pedig szervezetünk/ tehetségpontunk immár Európai Tehetségpont lett, az Európai Tehetségtámogató Hálózat részévé vált.
Az Európai Tehetségsegítő Hálózat 2015 őszén alakult meg hivatalosan Brüsszelben. Ebben a pillanatban 13 országból 14 Európai Tehetségközpont és a mi iskolánkkal együtt 25 országból körülbelül 250 Európai Tehetségpont része a hálózatnak.
Európai Tehetségpontunk z Európai Tehetségtérképen Kecskemét városnevére kattintva megtalálható: http://www.echa.info/high-ability-in-europe/. Iskolánk EuTalent weboldala: http://www.gasz.hu
Örömmel tölt el bennünket, hogy az iskolánkban évek óta folyamatosan bővülő tehetséggondozói tevékenység pályázatunk elfogadásával európai nyilvánosságot nyert s ezáltal új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Büszkék vagyunk arra, hogy városunk hírnevét jövőbeni talent-projektjeinkkel is öregbíthetjük.
Az elismerő címet a Budapesti Európai Tehetségközpont és a MATEHETSZ szervezésében 2016. október 1-jén veszik át iskolánk képviselői Budapesten.


Hivatalos Facebook oldal
2016.08.26

Iskolán hivatalos Facebook oldala a https://www.facebook.com/kszc.gaspar/ címen érhető el.


Érettségi két év alatt, nappali tagozaton!? IGEN!!
2016.08.25

Ezt kínálja a Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola a 2016/2017. tanévben.

NEKED ajánljuk ezt a képzést, ha
- még nem töltötted be a 25. életévedet
- van OKJ-s szakképesítésed
- van két évre szóló kitartásod
- szeretnéd felvértezni magad egy érettségi bizonyítvánnyal
- szeretnél technikusi ill. felsőfokú tanulmányokat folytatni

FONTOS:
- jogosult vagy nappali tagozatos diákigazolványra valamint
- szociális kedvezmények igénybevételére
- És ami a legjobb: egy olyan iskolába kerülsz, ahol ennek a képzési formának nagy hagyománya van
- színvonalas egyúttal emberléptékű oktatást és igényes tanulási környezetet garantálunk

Mit tegyél, hogy ennek részese légy?
Töltsd le a jelentkezési lapot, majd kitöltve az OKJ-s bizonyítványod másolatával hozd be jelentkezésed 2016. augusztus 29-ig a Gáspárba! ( 6000, Kecskemét, Hunyadi tér 2. fszt. 21. szoba)

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE


TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE-PÓTNAP
2016.08.23

Kedves Diákok!

A tankönyvosztás pótnapja augusztus 25-én, csütörtökön lesz 9-12 óráig!
Aki még nem vette át az alaprendelésben megrendelt könyveit, ekkor pótolhatja!


INGYENES KÉPZÉSEK, FELSŐ KORHATÁR NÉLKÜL
2016.08.10

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája nappali munkarend szerinti és esti tagozatos képzéseket indít felnőttoktatás keretében, az alábbi szakmákban:

- Karosszérialakatos
- Fodrász
- Kozmetikus

Szakmától függően kétheti 1 nap elméleti, heti 2 nap gyakorlati oktatás.
Kedvezmények: esti tagozatos diákigazolvány, 19 éves korig kollégiumi ellátás

A második szakma megszerzése ingyenes!

A tanfolyamok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak! A jelentkezés folyamatos 2016. szeptember 15-ig!
További információért hívja az alábbi telefonszámot:
76 480-744/125

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉS (PDF)


JAVÍTÓ VIZSGA
2016.08.03

A javító vizsgák időpontja: 2016. augusztus 23-24.

A vizsgák augusztus 23-án, kedden, 8.00 órakor kezdődnek; minden javítóvizsgára kötelezett tanulónak meg kell ekkor jelennie! ( A pontos beosztást kedden reggel a földszinti hirdetőtáblán megtalálható lesz!)

Sikeres felkészülést!


Tankönyvek átvétele
2016.07.27

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a tankönyvek átvételére az alábbi beosztás szerint lesz lehetőség:

Augusztus 15 .hétfő

9:00-9:30 9.A (autóelektronikai műszerész, autószerelő)
9:30-10:00 9.B (magasépítő, nyomdász, kiadványszerkesztő)
10:00-10:30 9.C (rendész)
10:30-11:00 9.D (rendész)
11:00-11:30 9.H (fodrász, kozmetikus)
12:00-14:00 9. évfolyam – szakközépiskola (volt szakiskola): Gépjármű mechatronikus, Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó, Motorkerékpár szerelő, Járműfényező, Karosszérialakatos, kőműves, burkoló, Ipari gépész, Épület- és szerkezetlakatos, Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó, Kárpitos, Központifűtés- és gáz-hálózat rendszerszerelő, Festő, mázoló, tapétázó


Augusztus 16. kedd
9:00-12:00 10., 11., 12. évfolyam szakközépiskola
12:00- 15:00 10. 11. évfolyam szakiskola
13-15. évfolyam
11. E, F és G osztály ( szakiskolát végzettek középiskolája, nappali és esti tagozat)
12. E, F és G osztály ( szakiskolát végzettek középiskolája, nappali és esti tagozat)


A TANKÖNYVEK ÁRÁNAK KIFIZETÉSE
• Az eddigi csekkes fizetési mód mellett, lehetőség van elektronikus számla igénylésére és más fizetési módok választására (utalás, bankkártyás fizetés) a szülők részére kialakított felületen (www.szuloifelulet.kello.hu):
• A Tankönyvellátó (KELLO) a kiszállított tankönyvek alapján számláz, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.

• Alaprendelés:
- Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag
- Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2016. 08. 22. és 08. 31. között.
- A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
- Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. szeptember 15.)
- Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.
(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/ oldalon ellenőrizhetik.)

• Pótrendelés:
- Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
- Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2016. október 30-ig
- A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, kivéve a szülői felületen online befizetett tanulók számlái.
- Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül.
- Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.

• A fizetős tanulók megrendelt könyveit csak a szülő mondhatja vissza- élhet elállási jogával- 2016. szeptember 15-ig, a szülők részére kialakított felületen (www.szuloifelulet.kello.hu) és küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.


TANÉVNYITÓ
2016.06.07

Tanévnyitó ünnepség+ az első tanítási nap.


 2016.09.01. csütörtök 7:30


helyszín: iskolaudvar


 Kedves Tanuló!


Befejezed az idei tanévben sikeresen az általános iskolának legalább a 6. osztályát?


Betöltöd 2016. augusztus 31-ig a 15. életévedet?


Szeretnél 2 év alatt rész-szakképesítést szerezni?


 


Akkor gyere a Híd programba!


 


A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája


(6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.) a 2011. évi CXC. számú, „A nemzeti köznevelésről” alkotott törvény 12. fejezete 14. §-a alapján a Köznevelési Hídprogramot ajánlja azoknak a tanulóknak, akik legalább az általános iskola hat osztályát elvégezték, és a jelenlegi tanévben (2016. 08.31-ig) betöltik a 15. életévüket.


A HÍD 2. A. program


A Híd 2. a. programban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli − fiatalokat képeznek.


A 20 hónapos (két tanéven át tartó) HÍD 2. A. program befejezése után a tanulók rész-szakképesítést szerezhetnek


zsaluzóács,


csőhálózat szerelő


vagy kézikönyvkötő


szobafestő szakmában. 


- Jelentkezni az iskolába beadott jelentkezési lapon lehet. 2016.06.15-ig. ( szöveg alatt letölthető illetve az iskolában kérhető) Az időpont utáni jelentkezés esetén személyes megjelenést kérünk.


- Orvosi vizsgálat időpontja: augusztusban a felvettek számára, hivatalos értesítőben közöltek alapján.


- Beíratkozás (azoknak, akik beadták a jelentkezési lapjukat!) 2016.06.29. 8:00-tól 11:30-ig


 


JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE


Tanítási szünet
2016.05.09

Tisztelt Szülők, Diákok!

- Ezen a héten csütörtökön és pénteken (2016.05.12 - 13) nincsen tanítás az iskolában szakmai írásbeli vizsgák miatt.

- 2016.05.16-án hétfőn pünkösd hétfő miatt nincsen tanítás, ezért KEDDEN 17-én kell először iskolába jönni B heti órarend szerint.


PÓTFELVÉTEL 2016. SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRE
2016.04.25

Tisztelt Szülő!


Pótfelvételt hirdetünk a lentebbi található szakmákban illetve ágazatokban!


Várjuk jelentkezését  az alábbi szakmákra, képzésekre:


 SZAKKÖZÉPISKOLA (RÉGI SZAKISKOLA)

 • Festő, mázoló, tapétázó
 • Kőműves és hidegburkoló
 • Szárazépítő
 • Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
 • Víz- csatorna- és közmű- rendszerszerelő
 • Épület és szerkezetlakatos
 • Ipari gépész
 • motorkerékpár-szerelő
 • Kárpitos
 • karosszérialakatos
 • Ács
 • Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
 • Járműfényező

 


 


SZAKGIMNÁZIUM

 • Magasépítő technikus
 • Nyomdai gépmester
 • Kiadványszerkesztő

 


Jelentkezni lehet az alábbi linkről letölthető jelentkezési lapon:


JELENTKEZÉSI LAP


2016. május 11-ig.


Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, úgy a kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton juttassák el iskolánk tanulónyilvántartójába  (6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.) A jelentkezés során több képzést  is megjelölhet, mivel a jelentkezők számától is függ, hogy el tudjuk-e indítani az elsősorban választott képzést.


Tagintézmény-vezetői pályázat
2016.04.16

Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája
GUBÁN GYULA pályázata
Pályázati letöltése >>


Szakmák éjszakája - 2016. április 15.
2016.04.11

Sokféle éjszaka van, múzeumok, kutatók éjszakája, miben különbözik ettől a Szakmák Éjszakája?
Sokban: mert mi nem csak színes és szórakoztató programokat, hanem ennél sokkal többet: a jövődet, lehetséges életutakat kínálunk.
Most egy éjszaka alatt végigjárhatod a kecskeméti szakképző iskolákat, a velük együttműködő sikercégek máskor rejtett világát, feltárhatod a menő szakemberek titkait, megnézheted, melyik foglalkozás mit takar, játssz végig akár ezer pályát néhány óra alatt! Lehet, hogy a jövőd itt, ezen az éjszakán kezdődik!
A Szakmák éjszakájának jelmondata:
„próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!”
Ennek megfelelően a programjainkat különböző színnel jelöljük:
próbáld ki!: narancssárga színnel jelöljük az interaktív programokat, amelyekben a látogatók is részt vehetnek
csináld meg!: zöld színnel jelöltük azokat a programokat, amikben a látogatók az adott szakmához tartozó tevékenységben is kipróbálhatják magukat
ismerd meg!: kék színnel jelöljük az előadásokat és bemutatókat, amelyekben megismerhetik az adott szakma vagy iskola titkait

KSZC Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája
Kecskemét, Hunyadi tér 2.

18:00

„Sün! Sün! Sün!” – Szolgálunk és védünk! - rendészeti bemutató
Rendészetis diákjaink önvédelmi bemutatója
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Mindenki
„Trend a lelked...” avagy frizurák, sminkek, körmök – szépészet mesterfokon
Fodrász –és kozmetikustanulóink megmutatják, hogyan készíts látványos kontyot, fonatot. Készíthetsz sminket a mesterek segítségével, s megismerheted a legmenőbb körömtrendeket. Próbáld ki magad sminkesként, műkörmösként szépészeti műhelyünkben!
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános iskolások
Festés és díszítés egyszerűen avagy takarékon a „pancser- pemzli”- festő-díszítő technikák
Ha benézel hozzánk, kipróbálhatsz dekoratív festőtechnikákat (pl. szivacsolás, faerezés, stukkózás, sablonozás) vagy egyszerűen csak pingálhatod a falat…. díszíthetsz gipszformákkal…vagy akár ellesheted a szakma titkos fogásait, csak győzd követni villámkezű inasainkat!
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: Folyamatos
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános iskolások
Perpetum Mobile - avagy minden magától megy
Amikor minden működik... vagy mégsem? Önjáró robotautók, robotprogramozás – bemutató
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Rángat, köhög, nem indul - MI A BAJA? - a kocsidoki megmondja! - autódiagnosztika
Próbáld ki magad, diagnosztizáld az autódat gáspáros mesterek és tanoncok segítségével:
Gépjárműdiagnosztika a szerelőműhelyben:
- gépjárművillamosság - fényszórók beállítása, hibakódok keresése
- futómű, kerékfelfüggesztés vizsgálata mozgatható paddal
- gyújtásvizsgálat, hibaszimulációk
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: interaktív program
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - A gipsz másként
Tudod, hogy mit csinálnak a szárazépítők? Ha esik, ha fúj ők mindig építhetnek „pillekönnyű” belső szerkezeteket. Gyere és láss csodát, higgy a kezedben, bízz a gáspáros diákokban és mestereikben! Várunk műhelyünkben!
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: Folyamatos
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - Inasok mesterfokon
Tedd oda a téglát! – falazzunk együtt
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: Folyamatos
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - Otthonod ékessége
Csempeálmok-álomcsempék-álomkivitelben: ezt mi megmutatjuk! Vághatsz, ragaszthatsz csempét, készíthetsz mozaikot!
Kezdési időpont: 18:00
Időtartam: Folyamatos
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások

19:00

„Sün! Sün! Sün!” – Szolgálunk és védünk! - rendészeti bemutató
Rendészetis diákjaink önvédelmi bemutatója
Kezdési időpont: 19:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Mindenki
„Trend a lelked...” avagy frizurák, sminkek, körmök – szépészet mesterfokon
Fodrász –és kozmetikustanulóink megmutatják, hogyan készíts látványos kontyot, fonatot. Készíthetsz sminket a mesterek segítségével, s megismerheted a legmenőbb körömtrendeket. Próbáld ki magad sminkesként, műkörmösként szépészeti műhelyünkben!
Kezdési időpont: 19:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános iskolások
Perpetum Mobile - avagy minden magától megy
Amikor minden működik... vagy mégsem? Önjáró robotautók, robotprogramozás – bemutató
Kezdési időpont: 19:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Rángat, köhög, nem indul….MI A BAJA?????- a kocsidoki megmondja! – autódiagnosztika
Próbáld ki magad, diagnosztizáld az autódat gáspáros mesterek és tanoncok segítségével:
Gépjárműdiagnosztika a szerelőműhelyben:
- gépjárművillamosság - fényszórók beállítása, hibakódok keresése
- futómű, kerékfelfüggesztés vizsgálata mozgatható paddal
- gyújtásvizsgálat, hibaszimulációk
Kezdési időpont: 19:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: interaktív program
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások

20:00

„Sün! Sün! Sün!” – Szolgálunk és védünk! - rendészeti bemutató
Rendészetis diákjaink önvédelmi bemutatója
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Mindenki
„Trend a lelked...” avagy frizurák, sminkek, körmök – szépészet mesterfokon
Fodrász –és kozmetikustanulóink megmutatják, hogyan készíts látványos kontyot, fonatot. Készíthetsz sminket a mesterek segítségével, s megismerheted a legmenőbb körömtrendeket. Próbáld ki magad sminkesként, műkörmösként szépészeti műhelyünkben!
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános iskolások
Festés és díszítés egyszerűen avagy takarékon a „pancser- pemzli”- festő-díszítő technikák
Ha benézel hozzánk, kipróbálhatsz dekoratív festőtechnikákat (pl. szivacsolás, faerezés, stukkózás, sablonozás) vagy egyszerűen csak pingálhatod a falat…. díszíthetsz gipszformákkal…vagy akár ellesheted a szakma titkos fogásait, csak győzd követni villámkezű inasainkat!
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános iskolások
Perpetum Mobile - avagy minden magától megy
Amikor minden működik... vagy mégsem? Önjáró robotautók, robotprogramozás – bemutató
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Rángat, köhög, nem indul….MI A BAJA?????- a kocsidoki megmondja! – autódiagnosztika
Próbáld ki magad, diagnosztizáld az autódat gáspáros mesterek és tanoncok segítségével:
Gépjárműdiagnosztika a szerelőműhelyben:
- gépjárművillamosság - fényszórók beállítása, hibakódok keresése
- futómű, kerékfelfüggesztés vizsgálata mozgatható paddal
- gyújtásvizsgálat, hibaszimulációk
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: interaktív program
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - A gipsz másként
Tudod, hogy mit csinálnak a szárazépítők? Ha esik, ha fúj ők mindig építhetnek „pillekönnyű” belső szerkezeteket. Gyere és láss csodát, higgy a kezedben, bízz a gáspáros diákokban és mestereikben! Várunk műhelyünkben!
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - Inasok mesterfokon
Tedd oda a téglát! – falazzunk együtt
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - Otthonod ékessége
Csempeálmok-álomcsempék-álomkivitelben: ezt mi megmutatjuk! Vághatsz, ragaszthatsz csempét, készíthetsz mozaikot!
Kezdési időpont: 20:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások

21:00

„Sün! Sün! Sün!” – Szolgálunk és védünk! - rendészeti bemutató
Rendészetis diákjaink önvédelmi bemutatója
Kezdési időpont: 21:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Mindenki
„Trend a lelked...” avagy frizurák, sminkek, körmök – szépészet mesterfokon
Fodrász –és kozmetikustanulóink megmutatják, hogyan készíts látványos kontyot, fonatot. Készíthetsz sminket a mesterek segítségével, s megismerheted a legmenőbb körömtrendeket. Próbáld ki magad sminkesként, műkörmösként szépészeti műhelyünkben!
Kezdési időpont: 21:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános iskolások
Perpetum Mobile - avagy minden magától megy
Amikor minden működik... vagy mégsem? Önjáró robotautók, robotprogramozás – bemutató
Kezdési időpont: 21:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: bemutató
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Rángat, köhög, nem indul….MI A BAJA?????- a kocsidoki megmondja! – autódiagnosztika
Próbáld ki magad, diagnosztizáld az autódat gáspáros mesterek és tanoncok segítségével:
Gépjárműdiagnosztika a szerelőműhelyben:
- gépjárművillamosság - fényszórók beállítása, hibakódok keresése
- futómű, kerékfelfüggesztés vizsgálata mozgatható paddal
- gyújtásvizsgálat, hibaszimulációk
Kezdési időpont: 21:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: interaktív program
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - A gipsz másként
Tudod, hogy mit csinálnak a szárazépítők? Ha esik, ha fúj ők mindig építhetnek „pillekönnyű” belső szerkezeteket. Gyere és láss csodát, higgy a kezedben, bízz a gáspáros diákokban és mestereikben! Várunk műhelyünkben!
Kezdési időpont: 21:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - Inasok mesterfokon
Tedd oda a téglát! – falazzunk együtt
Kezdési időpont: 21:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások
Szárazépítés rejtelmei - Otthonod ékessége
Csempeálmok-álomcsempék-álomkivitelben: ezt mi megmutatjuk! Vághatsz, ragaszthatsz csempét, készíthetsz mozaikot!
Kezdési időpont: 21:00
Időtartam: 30 perc
Program típusa: szakmai tevékenység
A program célcsoportja: Általános- és középiskolások


FOGADÓÓRA
2016.04.08

TISZTELT SZÜLŐK!


2016.04.14-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 16:00-18:00 KÖZÖTT FOGADÓÓRÁT TARTUNK!


Szeretettel várjuk Önöket!


Farkas Bertalan előadás
2016.03.23

Március 23-án iskolánk Dísztermében Farkas Bertalan (az első és eddig egyetlen magyar űrhajós :-)) emlékezetes előadást tartott diákjainknak.


Krakkó 2016.
2016.03.21

Iskolánk diákjai 2016. március 17-19. között tanulmányi kiránduláson vettek részt.


Ideiglenes felvételi eredmények - 2016
2016.03.07

Kérem, írja be a keresett tanuló oktatási azonosítóját. A "Megtekint" gombra kattintva megjelenik a tanuló ideiglenes rangsora szakmacsoportonkénti bontásban. Amennyiben a tanuló nem található a listában, kérjük, érdeklődjön a Tanulónyilvántartóban a 76 / 480 - 744 telefonszámon.

Oktatási azonosító:


Karabély és gránát a kézben – rendhagyó tanóra Kecskeméten
2016.02.26
A cikk elérhető ezen a linken
Felvételi tájékoztató a 2016/17-es tanévre
2015.10.21
NYÍLT NAPOK: 2015. november 13. péntek, 15.00 óra
2015. november 16. hétfő, 15.00 óra

A NÁLUNK VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK JELLEMZŐI:

Szakgimnázium (korábbi nevén szakközépiskola):

Ezekben az osztályokban a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan - a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló- szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, amely felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgy érettségi vizsgájára. A szakmai érettségi munkakör betöltésére jogosító végzettséget ad.
A szakmai érettségit szerzett tanuló további egy év alatt (rendészeti ágazatnál az alkalmassági vizsgán való megfelelés esetén, a BM által fenntartott rendészeti szakközépiskolákban, további 1,5 év alatt) szakképzési évfolyamon az ágazathoz tartozó szakképesítést szerezhet.

Szakközépiskola (korábbi nevén szakiskola):

Általános iskolát végzetteknek indítjuk szakközépiskolai képzéseinket: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható).
Tanulóink a 9. évben a szakmai alapozás mellett magasabb, 10-11. évben alacsonyabb óraszámban tanulják az általános műveltséghez szükséges közismereti tantárgyakat.
A szakképző évfolyamokon (10.-11.) a szakmatanulásé a fő szerep. Ekkor már döntően szakmai tantárgyakat tanulnak, és fontos szerepet kapnak a külső munkahelyeken (cégek, vállalatok, vállalkozások) szervezett magas óraszámú szakmai gyakorlatok.


Szakiskolát végzettek középiskolája- nappali és esti tagozat:

A szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van a tanulmányok folytatására a 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzésünkön (nappali és esti tagozaton).
A szakiskolát végzettek középiskolája a tanulókat a négy kötelező vizsgatárgy érettségijére készíti fel. Ötödik tantárgyat nem kell választani, mert a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni.

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NYOLCADIK OSZTÁLYÁT BEFEJEZŐK SZÁMÁRA A 2016/2017-ES TANÉVBEN

VÁLASZTHATÓ SZAKGIMNÁZIUMI (korábbi nevén szakközépiskolai) OSZTÁLYOK A 2016/2017-ES TANÉVBEN:

Iskolánkban közlekedés, építészet, rendészet, nyomdaipar, szépészet és iparművészet ágazatokban általános iskolát végzettek számára indítunk osztályokat.
• KÖZLEKEDÉS ÁGAZAT: (jelentkezési kód 710)
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely karosszéria összeszerelő munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni. Akik nálunk maradnak, azok +1 év elvégzése után autószerelő, vagy autóelektronikai műszerész szakmát, ezt követően +1 év elvégzése után technikusi oklevelet szerezhetnek.
Autószerelő, (4+1)
Autóelektronikai műszerész (4+1)
Autótechnikus (4+1+1)

• ÉPÍTÉSZET ÁGAZAT: (jelentkezési kód 720)

A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely szerkezeti szerelő munkakör betöltésére jogosít.
Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni, vagy további 1 év elvégzésével technikusi oklevelet szerezni.
Magasépítő technikus (4+1)

• RENDÉSZET ÁGAZAT:
rendészeti ágazati képzés (jelentkezési 780)
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely személy és vagyonőr, segédfelügyelő munkakör betöltésére jogosít. A szakmai érettségi illetve a sikeres fizikai, pszichológiai és egészségügyi felvételi után lehet a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolába jelentkezni, ahol 1,5 alatt rendőr szakképesítést szerezhetnek.
A katonai alapismeretek, az idegen nyelv, az informatika, a testnevelés és a rendészeti szakmai tárgyakat emelt óraszámban tanítjuk, ezzel is elősegítve a sikeres szakirányú továbbtanulást.

• KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZAT (jelentkezési kód 750)

A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely dekorációs festő, reklámtábla festő munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni, vagy további 1 év elvégzésével kiadványszerkesztő szakmát szerezhetni.
Kiadványszerkesztő (4+1 év)

• NYOMDAIPAR ÁGAZAT: (jelentkezési kód 740)
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely nyomdaipari munkás munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni, vagy további 1 év elvégzésével nyomdai gépmester szakmát szerezni.
Nyomdai gépmester (4+1)

• SZÉPÉSZET ÁGAZAT:
A 4. év szakmai érettségivel zárul, amely műköröm építő, szolárium kezelő munkakör betöltésére jogosít. Ezután lehet felsőoktatási intézményekbe jelentkezni. Akik nálunk maradnak, azok +1 év elvégzése után gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus szakmát, ezt követően +1 év elvégzése után fodrász, kozmetikus szakmát szerezhetnek.
Gyakorló fodrász (4+1) (jelentkezési kód 760)
Gyakorló kozmetikus (4+1) (jelentkezési kód 770)

Mind a hat szakmaterületen angol és német nyelv közül lehet választani, informatikát, alkalmazott számítástechnikát (INVENTOR, AutoCAD, ArchiCAD) is tanulnak az ide jelentkező tanulók.

Felvételi követelmények:

A közlekedés, az építészet, a nyomdaipar, a szépészet és a képző és iparművészet ágazati képzéseknél: egészségügyi alkalmasság és sikeres felvételi eredmény a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán.
A felvételi pontok számítása: felvételi eredmények: 50% + hozott pontok 50% A hozott pontok kiszámítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye alapján történik az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika. (+ kémia, biológia a szépészet ágazatra jelentkezőknél).

A rendészet ágazatban: egészségügyi alkalmasság (szemüvegesség, színtévesztés, asztma, cukorbetegség, csökkent hallásképesség a szakirányú továbbtanulásnál kizáró ok), sikeres felvételi eredmény a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán és a testnevelés erőnléti felmérésen.

A felvételi pontok számítása: felvételi eredmények: 50% + testnevelés erőnléti felmérés 25% + hozott pontok 25%
A hozott pontok kiszámítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye alapján történik az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, testnevelés.

Az erőnléti felmérés követelményei: kötélmászás, hanyattfekvésből felülés hajlított térdekkel, fekvőtámasz, ütemezett 20 méteres ingafutás, gurulóátfordulás előre és hátra.

Felvételi időpontok:
Egységes írásbeli felvételi vizsga:
2016. január 16. 10.00-13.00 óra
(pótnap: 2016. január 21. 14.00-16.00 óra)
Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészet ágazatra jelentkezőknek):
2016. február 23. és február 25. 14.00-16.00 óra
(pótnap: 2016. március 1. 14.00-16.00 óra)
(a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint)
Külön értesítést nem küldünk, a felvételi beosztását a honlapon tesszük közzé!

VÁLASZTHATÓ SZAKKÖZÉPISKOLAI (korábbi nevén szakiskola) SZAKOK A 2016/2017-ES TANÉVBEN:

Építészet szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Kőműves, és hidegburkoló kód: 721
Szárazépítő kód: 722
Festő, mázoló, tapétázó kód: 723
Ács kód: 724
Gépészet szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Ipari gépész kód: 731
Épület- és szerkezetlakatos kód: 732
Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő kód: 733
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő kód: 734
Közlekedés szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Gépjármű mechatronikus kód: 711
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó kód: 712
Motorkerékpár szerelő kód: 713
Járműfényező kód: 714
Karosszérialakatos kód: 715
Nyomdaipar szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Könyvkötő kód: 741
Faipari szakmacsoport (képzési idő: 3 év)
Kárpitos kód: 791Felvételi a szakközépiskolai (korábbi nevén szakiskola) osztályokba: nincs írásbeli felvételi vizsga.
Követelmény: egészségügyi és pályaalkalmasság, Választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság, valamint pályaalkalmasság.

A felvételi pontszámok kiszámítása: a hozott pontok alapján történik.
A hozott pontokat a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredményei alapján számítjuk az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika

A járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó és a gépjármű mechatronikus szakképesítésekre jelentkezőket pályaalkalmassági beszélgetésre és gyakorlati készségfelmérésre várjuk, amelynek keretében a jelentkezők szakmaválasztásának okairól, kommunikációs képességeiről és motiváltságáról tájékozódunk.
Pályaalkalmassági beszélgetés: 2016. február 22-24.
Külön értesítést nem küldünk, a beosztását a honlapon tesszük közzé!


KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK ÉRETTSÉGIZETTEKNEK A 2016/2017-ES TANÉVBEN:
Szakképzés érettségizettek részére:
Érettségizettek részére lehetőséget kínálunk a következő szakmák 2 év alatt történő megszerzésére:
Autószerelő (gyakorlati helyet az iskola biztosít 13. évfolyamon)
Autóelektronikai műszerész (gyakorlati helyet az iskola biztosít 13. évfolyamon)
Autótechnikus (1év alatt megszerezhető, autószerelő vagy autóelektronikai műszerész végzettségre épül, gyakorlati helyet az iskola biztosít.)
Magasépítő technikus (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Nyomdai gépmester (külső gyakorlati munkahely szükséges)
Kiadványszerkesztő (gyakorlati helyet az iskola biztosít)
Gyakorló fodrász (gyakorlati helyet az iskola biztosít 13. évfolyamon)

A felvétel feltétele: megfelelő iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság.KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
Vidéki tanulóink részére kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.
Itt a szabadidő hasznos eltöltésére több lehetőség közül választhatnak diákjaink.
(sport, színház, kulturális rendezvények, stb.)
KSZC HÍRLEVÉL
2015.09.23

Kedves Olvasó!

A szakképzési törvény módosításának megfelelően 10 tagintézményt összefogva 2015. július 1-jén megalakult a Kecskeméti Szakképzési Centrum, - Kecskemét, Szolnoki út 31. szám alatti székhellyel.

A KSZC beiskolázási körzete közvetlenül kiterjed Kecskemét, Tiszakécske és Kunszentmiklós járásokra, de működésünk hatással van Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi járás északi területeire, Pest megye szomszédos déli településeire és Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti településre is.

A törvény módosítása mind tartalmilag, mind szervezetileg jelentős átalakulást eredményez, illetve fog eredményezni a magyar szakképzésben. A kiindulási pont az, hogy a magyar gazdaság elvárásának megfelelő, a magyar munkaerőpiac igényeit kielégítő, a napi gyakorlathoz igazodó duális szakképzési rendszert építsünk ki, és ehhez alakítsuk a szakképzés tartalmi és szervezeti elemeit.

Ennek megvalósításához sok együttműködő partner akaratára, szándékára, összehangolt munkájára lesz szükség. A szülők és a tanulók mellett élő kapcsolatot kívánunk kiépíteni a munkaadókkal, a gazdasági szervezetekkel, a munkahelyekkel. Természetes szövetségesünknek tekintjük a helyi önkormányzatokat, és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot. Kiemelt partnerünk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Hírlevél jelenlegi és leendő partnereinknek szól. Terveink szerint a Hírlevélnek lesznek majd állandó rovatai (pl. Duális szakképzés – Kamarai hírek vagy Események, Rendezvények, Kínálataink, Felnőttképzés stb).

A Kecskeméti Szakképzési Centrum rövidítéseként szoktuk használni a KSZC-t, ami egy kicsit hasonlít Kecskemét város egykori legendás futballcsapatának nevéhez.
Bízunk benne, hogy a mi csapatunk tartósan tud az NB I élvonalában focizni, és ha úgy hozza a sors, akkor akár a BL-ben is megálljuk a helyünket.

Ehhez kérjük az Ön, Önök támogatását, segítségét.

Kecskemét, 2015. szeptember 15.

Leviczky Cirill
főigazgató


Tagintézmények:

Kecskeméti Szakképzési Centrum Virágh Gedeon Szakközépiskolája és Szakiskolája
6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál u. 2-6. 📞76/550-180, e-mail: viragh@kecskemetiszc.hu
www.viragh-szki.sulinet.hu
igazgató: Bernáth Judit

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Nyíri út 73. 📞76/492-104, e-mail: szgya@kecskemetiszc.hu
www.szent-gyorgyi.hu
igazgató: Pongóné Kovács Erika Sarolta

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája
6000 Kecskemét, Katona József tér 4. 📞76/508-277, e-mail: kada@kecskemetiszc.hu
www.kada.humankozep.hu
igazgató: Körmöczi Bulcsú

Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Nyíri út 32. 📞76/485-311, e-mail: szechenyi@kecskemetiszc.hu
www.ifovendip-suli.hu
igazgató: Mester László Barnabás

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Bethlen körút 63. 📞76/481-622, e-mail: kando@kecskemetiszc.hu
www.kando-kkt.sulinet.hu
igazgató: Juhász Imre József

Kecskeméti Szakképzési Centrum Speciális Szakiskolája
6000 Kecskemét, Erzsébet körút 73. 📞76/417-909, e-mail: specialis@kecskemetiszc.hu
www.kemu.hu/specialis/
igazgató: Török Anita

Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2. 📞76/480-744, e-mail: gaspar@kecskemetiszc.hu
www.agaspar.hu
igazgató: Gubán Gyula

Kecskeméti Szakképzési Centrum Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája
6000 Kecskemét, Kvarc utca 2. 📞76/482-511, e-mail: lestar@kecskemetiszc.hu
www.lpki-kecskemet.hu
igazgató: Szabó Ivett Zsuzsanna

Kecskeméti Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakképző Iskolája
6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos u. 65. 📞76/441-592, e-mail: moricz@kecskemetiszc.hu
www.moricz-tkke.sulinet.hu
igazgató: Horváth Ágnes

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiuma
6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4. 📞76/480-744, e-mail: kollegium@kecskemetiszc.hu
www.humankollegium.hu
www.kemu.hu/kollegium/
igazgató: Lassu Gábor


Partnerkapcsolati hálózat

Terveink között szerepel egy partnerkapcsolati adatbázis és hálózat kiépítése. Munkánkat azzal kezdjük, hogy felépítjük azt az adatbázisunkat, amelynek felhasználásával rendszeresen tudjuk partnereinket tájékoztatni munkánkról, eredményeinkről és gondjainkról. Szándékaink szerint Hírlevelünket rendszeresen megküldjük partnereinknek. A tájékoztató kiadványunkban szívesen látjuk a partnereink híreit, közléseit.

Amennyiben szeretne bekerülni a partnerkapcsolati adatbázisba és hálózatba, akkor a következő címre küldjön egy rövid levelet kapcsolat@kecskemétiszc.hu. Azonnal küldünk Önnek egy gyorsan kitölthető adatlapot. Várjuk érdeklődését.


Projekt-hírek

A „Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködés Kecskeméten” című TÁMOP-2.2.7.B-1-13/1-2014-0004 számú pályázat megvalósítására 100 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a KLIK Kecskeméti Tankerülete koordinálásával a Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola és konzorciumi partnere a Polipowder Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A pályázat koordinálása, irányítása 2015. július 1-jével átkerült a Kecskeméti Szakképzési Centrumhoz.
A projekt tárgyát képező szakképzés a járműiparhoz kapcsolódó képzések közül a járműfényezést érinti. A fejlesztéssel megvalósuló Szakképzési Akadémia kialakítása megfelel a legújabb uniós irányzatnak, melynek célja, hogy a bevonatok minél nagyobb szárazanyag-tartalmúak és oldószercsökkentett anyagok legyenek. Ennek az új technológiának az oktatását hivatott a pályázat megvalósítani az országban elsőként.
A projekt több szálon is fut:
- tartalmaz képzési programfejlesztést, melynek keretében 3 szakmai program engedélyeztetése van folyamatban; további folyamatos oktatáshoz leendő képzők képzése megtörtént; több mint 40 fő hallgató oktatása fejeződött be,
- megvalósul egy korszerű tanműhelyi bázis oktatási eszközökkel felszerelve, melyek között szerepel a legmodernebb technológia elsajátítására alkalmas porfestő berendezés, valamint egy egyedülálló vegyi előkezelő sor, és a minőségi munkavégzést biztosító, bevonat minőség vizsgáló laboreszközök.
A program fizikai zárása 2015. november 30-ig történik meg.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításának a célja, hogy a szakiskolai képzésben résztvevő, gazdaság által igényelt (un. hiányszakmák) szakképesítést választó tanulók támogatásban részesüljenek. A gazdaság által igényelt szakképesítéseket a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (a továbbiakban: MFKB) javaslatára Kormányrendeletbe foglaltan határozzák meg a következő tanévre.
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó jogszabályok:
 A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet módosító 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet
 A 328/2009. (XII. 29.) számú Kormányrendeletet módosította a 157/2010. (V. 6.) Korm. rendelet
 A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

Bács-Kiskun megyében a 2015/2016-os tanévben, szakiskolai ösztöndíjban azok a tanulók részesülhetnek, akik a következő szakmák közül tanulják valamelyiket:
ács, asztalos, épület- és szerkezetlakatos, finommechanikai műszerész, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves és hidegburkoló, női szabó, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló, mezőgazdasági gépész (a felsorolt 10 szakma közül egy, a gazda szakképesítés kivételével valamennyit oktatják tagintézményeink) Bács-Kiskun megyében az elmúlt tanévben közel 1500 főnek utaltunk ösztöndíjat.

Jövedelmi helyzettől függetlenül azok a tanulók részesülnek ösztöndíjban, akik:
- az intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben résztvevő, tanulói jogviszonyban vannak,
- a gazdaság által az adott régióban igényelt (felsorolt szakmák közül) valamelyik szakképesítést tanulja (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló).

Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló, aki:
- a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,
- a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,
- a tanuló az adott tanévben, ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát,
- a tanuló az adott tanévben fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként – a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével – meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján.

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény:
 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;
 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.

A 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő tanuló számára az iskolának biztosítania kell a szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásban való részvétel lehetőségét.
Tehát érdemes olyan szakmát választani, ami szerepel a gazdaság által igényelt szakmák között és érdemes jól tanulni!
A nyári szünetben is jár az ösztöndíj! A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével. Az iskola az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy a július és augusztus hónapokra járó ösztöndíjat a szorgalmi időszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben fizeti ki.

Hírek röviden
- 2015. szeptember 1-jén – törvénymódosítás eredményeként – Tiszakécskén a Kecskeméti Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakképző Iskolájában ismét indíthattuk a mezőgazdasági gépész szakképesítés oktatását.
- 2015. október 16-17-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály ismét megrendezi a szokásos pályaválasztási kiállítását a kecskeméti Lánchíd utcai Általános Iskola Sportcsarnokában. A Kecskeméti Szakképzési Centrum és tagintézményei is részt vesznek a kiállításon. Kérjük, tekintse meg a 2016/2017-es beiskolázási kínálatunkat.


Március 15-i emlékműsor
2015.04.01

Az alábbi linken elérhető a március 15-i megemlékezés.
MŰSOR


24H-FOCI
2014.03.21

Az első három csapat!
1. Next (12.D)
2. Jampik (12.E és 11.E)
3. Tanárok
Gratulálunk!


I. "Menekülő ember" - Tűz-harc
2013.12.19

I. "Menekülő ember" osztályok közötti csapat kidobó kupa.
1. 12. D osztály csapata
Képek a galériában. "MENEKÜLŐ EMBER"


Worldskills - Euroskills területi válogató
2013.12.04

2013. december 3-án iskolánkban került megrendezésre a Worldskills és Euroskills területi válogató versenye.
Eredmények:
1. Adamik Mihály 12.2
2. Dóra Péter 12.2
3. Miklós Szabolcs Jenő 11.2
Gratulálunk!


Kiemelkedő eredmények az SZKTV-n !
2013.04.29

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013-ban hatodik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV).
Iskolánk képviseletében Festő,díszítő, mázoló és tapétázó szakmában
Almási Attila I. helyezést
ért el. Szakmai felkészítőik:
Kovács József, Kovács László, Borsodi Mihály.
Gratulálunk!


EuroSkills 2012
2012.10.09

A hétvégén a belgiumi Spa-ban tartották a fiatal szakmunkások Európa-bajnokságát (Euroskills 2012). A versenyen iskolánk tavaly végzett kőműves tanulója képviselte hazánkat. A versenyen Nyúl-Tóth Gábor 6. helyezést ért el.
Gratulálunk!


Honvédelmi-Rendészeti Verseny
2012.09.26

Szeptember 28-án Ballószögön került megrendezésre a hagyományos Honvédelmi-Rendészeti Nap vendég- és iskolai csapatok részvételével.
A versenyről szóló beszámolók képek az alábbi linkeken érhetőek el:
- Katonasuli:
http://www.katonasuli.hu/cikk/582/%E2%80%9Ekatonas%E2%80%9D-hetvege-a-katonasuli-kereteben

- baon:cikk baon
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/jo-kapcsolat-a-repterrel-463610
képek: baon képek
http://www.baon.hu/galerialp/61999


TÁJÉKOZTATÁS
2012.09.26

2012. szeptemberétől a tanulói nyilvántartó (21-es szoba) az alábbi rend szerint kereshető fel:

HÉTFŐ: 7-12
KEDD: 7-12
SZERDA: 12:30-14
CSÜTÖRTÖK: 12:30-14
PÉNTEK: 12:30-13:30

Kérjük vegyék figyelembe a nyitvatartást.


Duális képzés a KEMU és a Mercedes Benz közreműködésével
2011.09.14

Augusztus utolsó hetében megtörtént az egyeztetés az iskola intézményegységei, valamint a képzőhely között a gyakorlati foglalkozások tartalmi és időbeni kereteit illetően, így szeptember 1-én elsőként elkezdődött Magyarországon az új szakképzési rendszerbe illeszthető duális képzés.

A teljes cikk megtekintése (PDF) >>


Kapcsolat

an image
Kecskeméti Szakképzési Centrum
Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

6000 Kecskemét,
Hunyadi tér 2.

Tel.: (+36) 76 480 744
Fax: (+36) 76 487 928

Email: gaspar@kemu.hu

OM kód: 203041/ 012108

Mottó

"Őrizd meg, kedves fiam, jó erkölcsödet, óvatos légy barátaid megválasztásában, a rossz társaságot és a henyeséget kerüld. Légy hű munkaadódhoz, az Isten fog segíteni törekvéseidben."
(Gáspár András édesapjának intelmei fiához)